Líneas de actuación

Seguretat

INTECO desenvolupa els següents projectes en l’àmbit de la seguretat tecnològica orientats a prestar servei a Ciutadans i a PyMEs:

 • Centre de Resposta a Incidents en Tecnologies de la Informació per PyMEs: té com a missió principal assolir un desenvolupament sòlid del teixit empresarial espanyol a través de la provisió a les PyMEs de serveis reactius i preventius, així com de formació en matèria de seguretat.
 • Centre d’Alerta Ràpida Antivirus (CATA): té com a missió principal la conscienciació en matèria de seguretat; per aquest motiu, ofereix, des del 2001, alertes, informació, eines de protecció gratuïtes i informes diaris de seguretat sobre els últims codis maliciosos apareguts a la Xarxa.
 • Observatori de la Seguretat de la Informació: té com a missió principal analitzar, descriure, assessorar i difondre la cultura de la seguretat i la confiança en la Societat de la Informació, a través de la generació de coneixement especialitzat en la matèria, i de l’elaboració de recomanacions i propostes que permetin definir tendències vàlides per a la presa de decisions en l’àmbit de la seguretat.
 • Centre Demostrador de Seguretat per a la PyME: té com a missió principal potenciar l’ús de les tecnologies relacionades amb la seguretat en les PyMEs espanyoles; per aquest motiu, proporcionarà un catàleg de solucions de seguretat informàtica que ajudi a cobrir les seves necessitats i a donar suport al seu desenvolupament.

Accessibilitat

INTECO desenvolupa els següents projectes en l’àmbit de l’accessibilitat orientats a garantir el dret dels ciutadans i de les empreses a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques:

 • Centre de Referència en Accessibilitat i Estàndards Web: té com a missió principal impulsar les tècniques de construcció de llocs Web en l’Administració Pública, tenint en compte requisits d’accessibilitat, facilitat d’ús i l’adopció d’estàndards de construcció, com a mitjà per a millorar l’experiència de l’usuari i garantir la igualitat d’oportunitats en l’accés a la informació; per aquest motiu, revisarà el grau d’accessibilitat i de compliment d’estàndards de les pàgines Web pertanyents a l’AGE, oferirà suport i formació, realitzarà estudis d’observatori, i desenvoluparà una àrea de I+D+i, que n’asseguri l’adequació a les lleis vigents en la matèria.

Qualitat del Software

INTECO desenvolupa els següents projectes en l’àmbit de la Qualitat del Software:

 • Qualitat del Software: disposar d’un software de qualitat constitueix un factor estratègic per a les empreses espanyoles; per aquest motiu, INTECO impulsa la creació d’un Laboratori de Qualitat del Software a través de la posada en marxa d’un grup de treball en el qual intervenen INTECO i empreses rellevants del sector, que tenen com a principals objectius, entre altres, els següents:
  • L’estudi i el diagnòstic de la situació de partida, i l’impacte que la qualitat del software té en la competitivitat del sector TIC.
  • La posada en marxa d’un Laboratori de Qualitat del Software.
  • L’impuls del procés de creació d’empreses TIC en regions amb escassa o nul•la tradició tecnològica.
 • Formació: la formació és un factor determinant per a l’atracció d’empreses; per aquest motiu, INTECO impulsa la formació d’universitaris i professionals en les tecnologies més demandades per la indústria, en cooperació amb la Universitat de Lleó, a través del llançament dels següents cursos de formació avançada en TIC:
  • Formació d’especialistes en tecnologia JAVA.
  • Formació en gestió de processos de negoci (BPM) i gestió de continguts empresarials (ECM).
  • Formació en tecnologia SAP.